Fjellvitts ærespris tildeles Arve G. Flatin

Akevittklubben Fjellvitt tildeler sin andre ærespris til Arve G.  Flatin. Flatin er eier og daglig leder av Uvdal Maskinfabrikk AS. Æresprisen på kr. 25.000.- er en anerkjennelse for hans arbeid med å lede Uvdal Maskinfabrikk AS til å bli en solid og innovativ teknologibedrift, konkurransedyktig i et internasjonalt marked, og den store betydningen bedriften er for lokalsamfunnet.

Arve G. Flatin begynte som daglig leder i Uvdal Maskinfabrikk AS (UMF)  i 1987 da UMF startet opp igjen etter sin andre konkurs på 5 år. Det var tungt å komme i gang igjen etter konkursene, men Karl H Høie ville gå inn med aksjekapitalen og forsøke en gang til hvis kommunen var med. Kommunen ga tilskudd til en maskin som ble kjøpt i 1987 og som fortsatt er i drift.

Hovedproduktet den gangen var vannpumper til et aggregat som ble brukt til ABC vern i hæren i USA. Dette ble også levert til Australia og England. Omsetningen i det første fulle driftsår 1988 var 5,7 millioner kroner.

UMF utviklet i 1988 sammen med Mediacraft en telleautomat for Bladsentralen. For denne fikk UMF designerprisen sammen med Mediacraft. På 90- tallet utviklet UMF en plastikkvern som de solgte flere hundre av i Sverige, men kun tretti i Norge. Etter det er det blitt veldig mange maskiner som er bygget på UMF. Flatin engasjerer seg i næringsutvikling og har blant annet vært med på å jobbe frem Nore og Uvdal Næringspark. Han var også en av initiativtaker til “Konsesjonskrafta tilbake til innbyggerne”, hvor hensikten var å sikre rimelige og forutsigbare strømpriser.
Flatin er industrimann og er nå med på å starte opp Nore Plast AS på Gvammen.

Uvdal Maskinfabrikk AS har vokst sammen med Kongsbergindustrien og størsteparten av kundemassen er innen for næringsparken på Kongsberg. Det er olje og FMC Kongsberg Subsea som har vært de store. Det begynte med Gullfaks og den gang oljedivisjonen på Kongsberg.  Produksjonen er kontrollmodulen hvor det stilles meget store krav til nøyaktighet. I 2007 ble de tildelt kvalitetsprisen som beste leverandør, Supplier Award 2007, fra FMC Kongsberg Subsea. Det er en pris som henger høyt.

Sveiseverkstedet ble startet i 2009 for å få større bredde og gjøre mer i eget hus. Der er det nå 6-7 ansatte. Da UMF startet opp igjen i 1987 var det ca 20 ansatte. Nå er de totalt 53. Økonomisk var 2008 det beste året med en omsetning på  75-76 millioner kroner. Så har det gått litt nedover, men i år er de oppe på dette nivået igjen.

Det er en litt annen situasjon nå enn på 80-tallet etter konkursene, men dette er ingen lett bransje. Man må prestere hver dag og være på offensiven. UMF har bygget stein på stein, har kriget seg igjennom de dårlige årene og har klart positive resultater. Dette har UMF klart takket være en trygg ledelse og en dyktig og solid arbeidsgjeng. Mange har vært med siden oppstarten igjen i 1987.      

UMF har investert i mange nye maskiner og mesteparten er nedbetalt. Bedriften er trippel A rated mange år etter hverandre. Det er ikke mange prosenter av norske selskaper som har trippel A og er så solide.

UMF er avhengig av omgivelsene og er blitt internasjonale sammen med kundene. Nå leverer bedriften til Brasil, Singapore og Houston. Det blir aldri en enkel fremtid i et høykostland, men UMF konkurrerer internasjonalt i en av verdens tøffeste bransjer og lykkes. Det står det stor respekt av.

Æresprisen deles ut fredag 18.november under Fjellmatfestivalen på Torsetlia, Dagalifjellet og vi ønsker alle velkommen til prisutdelingen.


Akevittklubben Fjellvitt
Knut Morten Bjørnsrud, President
Mob 977 90 790

www.fjellvitt.no

www.fjellmatfestivalen.no