Æresprisen 2011
Fjellvitts ærespris tildeles Arve G. Flatin
 
Akevittklubben Fjellvitt tildeler sin andre ærespris til Arve G.  Flatin. Flatin er eier og daglig leder av Uvdal Maskinfabrikk AS. Æresprisen på kr. 25.000.- er en anerkjennelse for hans arbeid med å lede Uvdal Maskinfabrikk AS til bli en solid og innovativ teknologibedrift, konkurransedyktig i et internasjonalt marked, og den store betydningen bedriften er for lokalsamfunnet