Fjellvitts ærespris tildeles Gunhild R. Aasen


Fjellvitts ærespris 2012 tildeles Gunhild R. Aasen

Akevittklubben Fjellvitt, region av Norske Akevitters Venner, tildeler sin tredje ærespris til Gunhild Reidun Aasen.  Æresprisen på kr. 25.000.- er en anerkjennelse for hennes arbeid med å rekonstruere folkedrakter fra 1700 -og 1800-tallet, samt å ha satt kalemankstoffet i produksjon som var nødvendig for rekonstruksjonen. Hun har også etablert bedriften Bunadsenteret Stoffstugu på Norefjord på gården hvor hun bor.


Det var ingen selvfølgelighet at Gunhild Aasen skulle ende opp som syerske. Hun bodde flere år på Vestlandet og Aurskog-Høland i Akershus før hun flyttet tilbake til hjembygda med familien i 1980. Hun fattet tidlig interesse for gamle ting, og spesielt gamle drakter og bunader fra Numedal, og allerede mens hun bodde i Aurskog-Høland brukte hun mye tid på museer og Deickmanske bibliotek for å finne fram informasjon om Numedal. Her kom hun blant annet over skissene som Adolph Tidemand hadde laget i forbindelse med sine to turer gjennom Numedal for å registrere drakttradisjoner i Norge. Disse skissene var svært nøyaktige og beskrev som oftest nøye både snitt, stoff og andre detaljer som ble svært viktige da Gunhild senere skulle realisere sin drøm om å rekonstruere disse draktene som ikke lenger var i bruk.

Gunhild tok derfor kontakt med kunstindustrimuseet for råd og informasjon om blant annet damaskliv. «Glem det, men hjem det i ditt hjerte», var det råd hun fikk. Denne holdningen i tillegg til at mange mente Tidemands bilder var ren fantasi provoserte den målbevisste numedalsjenta og skapte en drøm som var sterk nok til å møte både skepsis og motstand. De fleste av Tidemands akvareller hadde nøyaktige beskrivelser av både drakter og personene som bar dem. Spesielt bildet av Marie Paalsdatter Dagolie fra 1848 ble en viktig inspirasjonskilde da Gunhild begynte sitt nitidige arbeid med å rekonstruere disse fargerike og flotte draktene fra en forgangen tid.

Det var en utbredt holdning at Numedal umulig kunne ha hatt damaskliv på den tiden Tidemand foretok sine registreringsturer rundt i landet, og akvarellene fra Numedal ble derfor ikke tillagt mye vekt. Dette kunne ha tatt luven av de fleste, men ikke Gunhild. For henne ble dette nok en sak som bare gjorde henne enda mer besluttsom på å finne svar på sine spørsmål. Hun hadde allerede bladd i Tidemands akvareller og latt seg fascinere og begeistre. Stor var derfor gleden da hun oppdaget at søsteren til Tidemand hadde passet på alt han hadde kjøpt opp på sine mange turer og gitt dette til folkemuseet i 1919. Der var det blant annet liv og hodeplagg og linhatt (wif) som ble bekreftet var fra Numedal. På det ene hodeplagget står det Uvdal i Numedal, og dette var en av bekreftelsene hun fikk på at bildene hadde en historisk bakgrunn.

Da hun kom tilbake til hjembygda begynte hun ganske tidlig å sy bunader og brukte stua som arbeidsplass, derav navnet. Interessen var imidlertid så stor at bedriften ble mva registrert allerede i 1982. Hun var også med i Numedal bunadlag, og derigjennom fikk hun kontakt med sølvsmed Knut Fossen Helle fra Valdres som ikke skjønte hvorfor man ikke hadde tatt vare på gammelt sølv fra Numedal. Blant annet var det registrert et sølvbelte med de hellige tre konger smidd av sølvsmed Prestmoen i Rollag. Knut Fossen Helle utfordret Gunhild og sa at han kunne lage sølvet om hun ville lage draktene og bunadene. Det var en utfordring hun ikke kunne la være å møte.

Når en skal rekonstruere gamle drakter må en ha riktig stoff og riktig snitt og alt skal nøye dokumenteres. En registrering av alt gammelt materiale var derfor nødvendig. Da Gunhild flyttet tilbake hadde hun forberedt seg og gått på husflidkurs på Holmen gård på Gjerstad. Her lærte hun mye som skulle bli viktig å ha med i rekonstruksjonsarbeidet. Graderingskurs, registrering og sømteknikk var viktig for å få hele bredden.

Gunhild satt i kulturstyret i to perioder, og var en aktiv bidragsyter til informasjon om bunader til bygdeboka. I den forbindelse ble det satt i gang en registrering av det gamle draktmaterialet i Numedal, og funnene som ble gjort blåste nok en gang liv i den gamle drømmen om å finne tilbake til de enda eldre drakttradisjonene i dalen. For dette arbeidet mottok Gunhild kulturstipend fra Nore og Uvdal kommune.  Bunadsstriden som oppstod på 50-60 tallet hadde imidlertid ødelagt så mye at det ikke var den store stemningen for å dra i gang nok et arbeid som ville kunne bidra til flere diskusjoner og stridigheter.

Men Gunhild lot seg ikke stoppe av det. Med enda mer bakgrunnsmateriale i sekken følte hun seg så sikker at hun begynte på egen hånd å bokstavelig talt nøste opp i gamle tråder. Det har kostet talløse timer og mye penger å komme dit hun er i dag, men Fjellvitt er stolt over å kunne presentere en av bygdas jenter som har klart å sette Numedal på kartet, ikke bare nasjonalt men også utenfor landets grenser.

Gunhild har trålet gjennom bibliotek, bøker, museer og alt hun har kommet over som har med gamle drakttradisjoner å gjøre. Til og med til museet Louvre i Paris har hun tatt ferden. Ikke for å se Mona Lisa, men for å se tekstilavdelingen som har en fantastisk samling av gamle stoffprøver. Ved hjelp av statens kunstnerstipend fikk hun også mulighet for å reise til Norwich i England som var produksjonsstedet for kalemankstoffene på 1700 tallet. For å kunne rekonstruere gamle drakter var det viktig å ha stoffer fra datidens mote. Det ble en sensasjon når ei numedalsjente fikk satt i gang denne produksjonen i Norge etter 200 år til glede for hele bunad Norge. Registreringsarbeidet avdekket nemlig at kalemank var brukt flere steder i Norge, dette åpnet for at også andre distrikter kunne foreta rekonstruksjon av sine drakter. Stoffstugu har hele tiden hatt et tett og godt samarbeid med et norsk veveri, og er i dag eneforhandler av kalemankstoffene.

Gunhild Aasen har med sitt målbevisste og utrettelige arbeid beriket Numedals kulturarv med en rikere drakttradisjon. Hun har rekonstruert tre drakter fra henholdsvis ca 1750, 1780 og 1810. Det er ingen andre dalfører som kan vise til slik motepåvirkning utenfra. Man regner vanligvis en draktperiode for å vare ca 40 år. Våre funn viser at det i Numedal bare var ca 30 år mellom de store trendskiftene.

Kronen på verket er kanskje likevel brudedrakten. En fantastisk flott og farkerik drakt med nydelige detaljer. Denne leies ut og er et helt unikt brudeantrekk.

Stoffstugu har i dag 2 ansatte, og produksjonen går som aldri før!

Æresprisen deles ut fredag 16.november under Fjellmatfestivalen på Torsetlia, Dagalifjellet og vi ønsker alle velkommen til prisutdelingen.

Akevittklubben Fjellvitt
Knut Morten Bjørnsrud, President
Mob 977 90 790
www.fjellvitt.no
www.fjellmatfestivalen.no