Styret
15. februar 2013
 

Styret i Fjellvitt består av: 

- President: Knut Morten Bjørnsrud

- Visepresident og Smaker: Bjørg Eriksen

- Skattemester: Ingebjørg Vøllo

- Skriver: Anne Berit Nicolaysen

- Skålemester: Inga Guterud
 
- Prelat og Skiverassistent: Nils Peter Undebakke

- Seremonimester og Medlemskontakt: Hanne Håvardsrud