Fjellvitts ærespris tildeles Even Tråen


Akevittklubben Fjellvitt, region av Norske Akevitters Venner, tildeler sin fjerde ærespris til Even Tråen fra Rollag. Æresprisen på 25.000.- kroner er en anerkjennelse til kulturformidleren og tradisjonsbæreren Even Tråen. Han har satt Numedal på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, og viser dalføret sin plass både i nåtid og i et historisk perspektiv. I tillegg kan han vise til en lang merittliste som komponist, forfatter og historieforteller.Det som kjennetegner Even Tråen er måten han kombinerer fortellerkunst og musikk. Han f
ormidler Numedals historie og sjel med felespill og spennende fortellinger. Og der han mangler passende musikk, komponerer han like gjerne selv. Tråen er en velkjent figur innen folkemusikk, og viderefører en årelang og rik feletradisjon fra sin hjembygd Rollag. Felespill har vært en del av livet hans så langt tilbake som han kan huske, og han begynte tidlig å fatte interesse for å lære å spille. Historieinteressen ble også vakt i ung alder, og disse to interessene skulle vise seg å bli en særdeles vellykket kombinasjon.

Even Tråen, har bakgrunn som lærer og har blant annet jobbet som rektor ved Lampeland skole. Både i jobb og fritid har Tråen vært aktiv i kulturlivet i Numedal og lagt ned en betydelig innsats som formidler av den kulturhistoriske arven i dalen. I tillegg til felespillet har han vært med på å kartlegge gammelt smedarbeid i bygda, han er hovedforfatter av "Livet langs Numedalslågen", han har deltatt i bygdebokarbeidet og han er en mye brukt foredragsholder. Han har også bidratt sterkt til suksessen skytterlaget i Rollag opplever, der både bredden er representert og der et titalls skyttere i elitegruppa markerer seg svært høyt oppe på listene i nasjonale konkurranser.

«Livet langs Numedalslågen»
Da boka «Livet langs Numedalslågen» kom ut i 2001 skrev Aftenposten på første side at "Bøker av denne type egner seg til å motvirke historieløshet". Tråen ble til og med sammenlignet med vår nasjonalforfatter Bjørnstjerne Bjørnson i å fremstille historien. Det sier det meste om hans formidlingsevne. Praktboka som følger Numedalslågen fra fjell til fjord ble en stor suksess med solgte 9500 eksemplarer

Historie i arv
Mange går på kurs for å lære å fortelle historier. Even Tråen har det i blodet. Spesielt familien på farssiden var kjent som svært gode fortellere. De kunne kunsten med billedlig språk, og historiene hadde bestandig et poeng. Tråen er ofte brukt som kåsør og foredragsholder, og et av de mest kjente er «Det numedalske paradoks». Historien om paradokset vokste seg fram blant annet fra arbeidet med Bygdebøkene. Og da han ble utfordret av Numedalsutvikling til å holde foredrag om kulturhistorie for forskningsrådet i forbindelse med presentasjonen av Linkprosjektet, ble han for alvor bevisst paradokset. Som den grundige historikeren han er, dykket han ned i materien og kom opp igjen med en fabelaktig og spennende historie om Numedals plass i historien. Forskningsrådet var starten, men siden den gang har mange tusener fått noen aha-opplevelser når Tråen utfordrer og beretter om ny og gammel historie fra den tiden da Numedal lå «midt i smørøyet» hva kommunikasjon og handel mellom øst og vest angikk. Har du ennå ikke fått med deg foredraget om det numedalske paradoks har du en skatt i vente!

Royal Albert Hall
I sine yngre år var Even svært aktiv innen folkemusikk, og denne interessen førte ham til Royal Albert Hall i London, en av de mest prestisjefylte konsertarenaene i verden. Det var i forbindelse med en folkedansfestival at han og fetter Åsmund Tråen spilte Numedalsspringaren, og etterpå ble det spilling på direktesending i studio til BBC som ble kringkastet over hele verden. Det er det ikke så mange andre numedøler, eller nordmenn for den saks skyld, som har på merittlisten.

Komponisten
Even Tråen begynte å komponere på slutten av 90 tallet. Han har til nå 55 komposisjoner, og regner med å ha 30-40 komposisjoner til før han er ferdig. Han skriver ikke noter, men spiller og tar det opp, og sender det til sin gode medhjelper Bjørn Laupsa-Borge. Sier han ok, blir det lagret. Noen ganger kommer det mange i uka, andre ganger går det lang tid før en ny komposisjon tar form. Han setter seg ikke ned for å komponere, men han er klar for å ta i mot når musikken kommer til ham.

Om historiefortellingen primært kommer fra farssiden, har morssiden bidratt med musikk. Even Tråen vokste opp med musikk rundt seg, både i hjemmet og i nabolaget. Sammen med sine søskenbarn, Kjell, Gunnar og Åsmund, spilte han til dans med Tråens kvartett.  

Journalisten
Mange kjenner også Even Tråen som journalist. Hans formidlerevne kom også godt med i denne rollen, og det er ikke få små og store begivenheter Tråen har formidlet til lesere langt utover Numedals grenser.

"Ljåen – sjølve livsgrunnlaget"
Det kan virke som om kulturformidling ligger i luften Even Tråen puster inn og ut. Alt han tar i har et snev av historie med seg, og han er langt over gjennomsnittet aktiv i forhold til formidling. Han er ikke mer enn ferdig med ett prosjekt før et nytt tar til. Han har skrevet bøker om dialekten i Rollag, og om de lokale kniv- og ljåtradisjonene. Og det fine med Tråen er at han deler raust av sine kunnskaper med sine medmennesker, både gjennom ord og toner. Han er en vandrende kulturhistoriesamling som Numedal vet å sette pris på. Fjellvitts ærespris er bare en av prisene han er blitt tildelt, og det vil komme flere. For Even Tråen kommer ikke til å stoppe med dette. Har du det i blodet vil det følge deg livet ut.


Æresprisen deles ut fredag 15.november under Fjellmatfestivalen på Torsetlia, Dagalifjellet og vi ønsker alle velkommen til prisutdelingen.

Akevittklubben Fjellvitt
Knut Morten Bjørnsrud, President
Mob 977 90 790
www.fjellvitt.no
www.fjellmatfestivalen.no