Bilder fra tildelingen av Fjellvitts ærespris til Even Tråen
Akevittklubben Fjellvitt, region av Norske Akevitters Venner, tildelte sin fjerde ærespris til Even Tråen fra Rollag. Æresprisen på 25.000.- kroner er en anerkjennelse til kulturformidleren og tradisjonsbæreren Even Tråen. Han har satt Numedal på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, og viser dalføret sin plass både i nåtid og i et historisk perspektiv. I tillegg kan han vise til en lang merittliste som komponist, forfatter og historieforteller. Her er bilder fra tildelingen 15.november 2013