Styret
15. februar 2014
 

Styret i Fjellvitt består av: 

- President: Anne-Grethe Nørstebø - tlf. 48117822

- Visepresident: Vilhelm Håvardsrud

- Skattemester: Ingebjørg Vøllo - tlf. 41446941

- Skriver: Tore Wangen

- Smake- og skålemester: Hanne Håvardsrud

- Sermonimester: Signe Lea

- Festivalmester: Haldis Prestmoen