Styret
9. august 2016
 

Styret i Fjellvitt består av: 

President: Anne-Grethe Nørstebø, tlf. 48117822

Visepresident: Signe Lea, tlf 91849851

Skattemester: Hanne Håvardsrud, tlf 91382806

Skriver: Vilhelm Håvardsrud, tlf 97069810

Sermonimester: Ola Hov, tlf 97563374

Smake- og skålemester: Tor Wangen, tlf 92896721