Fjellvitts ærespris tildeles Lampeland Hotell v/Kari Tveiten
Akevittklubben Fjellvitt, region av Norske Akevitters Venner, tildeler sin ærespris i 2016 til Lampeland Hotell/v daglig leder Kari Tveiten. Æresprisen er på 25.000,- kroner og er en annerkjennelse for bedriftens innsats for lokalsamfunnet og dalen vår.
 

Kari Tveiten

Lampeland Hotell er en familiebedrift som har eksistert siden 1948. Bestefar til dagens eiere bygde opp hotellet, og tilfeldighetene gjorde at neste ledd på eiersiden ble datter til byggmesteren og sønn i huset. I 1992 overtok dagens eiere bedriften etter at den i en tid hadde vært leid ut. Ingen av dem hadde vært direkte involvert i hotelldriften og de gikk gjennom en grundig prosess før de bestemte seg for å ta over. Hotellet var en del nedslitt og både bygningsmasse og renommé måtte det gjøres noe med. Ut fra omsetningstall er det ingen tvil om at både planlegging og mye arbeid har gitt resultater. Omsetningen da de overtok lå på ca. 3 millioner og i 2016 ser det ut til at de kan nå 30 millioner.

Dagens eiere er søsknene Kari, Astrid og Ola Tveiten som også står i fellesskap for driften. Ola har hovedansvaret for den tekniske siden, Astrid holder orden på økonomien og Kari er daglig leder for bedriften. I tillegg til de spesifikke rollene tar alle sin del av nattevakter og helger, og til en hver tid er alltid en av eierne på hotellet.
Totalt utgjør driften ca. 34 årsverk og på lønningslista er det over 50. Det har hele tiden vært lokale som har hatt sitt arbeid på hotellet, og hele 20 av de faste ansatte har alle mer enn 10 års fartstid der. Dette sier mye om arbeidsplassen, samtidig som det betyr mye for bedriften at de har en stabil arbeidsstokk. På lønningslista er det også noen fra våre naboland som er med og bidrar til at flyten i arbeidet går bra.

Lampeland hotell har et bredt tilbud av produkter. Ordinær hotelldrift med overnatting, restaurant, spisesal, kafé og catering for å nevne noen. Og når det gjelder mat og drikke finner en et godt innslag av lokale og kortreiste råvarer/produkter. Utover dette restaurerte Ola husmannsplassen Jørnsplassen. Denne er en del av det unike hotellet kan by på, og den blir brukt til aktiviteter og middager for de som ønsker et avbrekk i andre omgivelser. Dette produktet har betydd mye for hotellet opp gjennom årene. Lampeland hotell har flere som arbeider med markedsføring, og til Lampeland kommer kundene fra Buskerud, Telemark, Vestfold og Akershus. I tillegg kommer de tusener av veifarende som er innom.

Akevittklubben Fjellvitt gratulerer Lampeland hotell v/Kari Tveiten med årets ærespris!
Æresprisen er den 7. i rekken og deles ut under Fjellmatfestivalen på Torsetlia, Dagalifjell, og vi ønsker alle velkomne til prisutdelingen.


Akevittklubben Fjellvitt v/Styret