Akevittklubben Fjellvitt tildeler årets ærespris til Geir Erik Prestegården
Akevittklubben Fjellvitt, region av Norske Akevitters Venner, tildeler sin ærespris i 2017 til Geir Erik Prestegården. Æresprisen er på 20.000,- kroner og er en annerkjennelse for hans innsats for lokalsamfunnet og dalen vår.
 
 
 

Prisvinneren og kona Eli Hovd Prestegården

Når det er personen Geir som blir tildelt prisen har det sin bakgrunn i hans mange «hatter» opp gjennom tiden. Når det er sagt, er det allikevel Uvdal Trelast som er hans utspring. «Det er så mye enklere å ha en grunnstein å bygge videre på, enn å måtte begynne helt fra bunn» sier han.

Uvdal Trelast ble etablert av Odd Prestegården, far til Geir, etter flere år med gårdssag og høvleri på gården i Uvdal. Denne grunnsteinen har da Geir bygget videre på. Uvdal Snekkerverksted ble en avdeling av Trelasten i 1986. Her dyrket Geir videre på den lysten han hadde til å masseprodusere. Selv julegaveproduksjon i ung alder satte han i system, og det ble gjerne laget for hele nabolaget.

Gjennom første standen på bygdedagene i Uvdal, Hallingmarken og beste stand, til hyttemessen på Lillestrøm har Uvdal Snekkerverksted markert seg. I dag leverer de skreddersydde innredninger fra kjeller til loft. I hus og hytter fra Bergen i vest til Trysil i øst. 

Uvdal Snekkerverksted ble egen bedrift i 2004 og har 25 personer på lønningslista, som utgjør om lag 20 årsverk. I tillegg er det 7 årsverk på Uvdal Trelast, eller XL bygg Uvdal som portalen viser vei til.

Geir har hele tiden vært den som har gjort ord og ideer om til handling. Festgruppa i Uvdal Ungdomslag er et eksempel på det, der ungdom fra hele kommunen var engasjert. Videre leder i hanggliderklubben og klubbrådgiver i 4H for å nevne noe.

Samarbeid er et nøkkelord. Uvdal Utvikling AS var Geir med å stifte i 2001 der 7 bedrifter/entreprenører var med. I 2007 ble Uvdal Bioenergi AS etablert og 9/9-09 Miljøringen SA som har over 25 andelseiere. «Jeg liker å organisere med mange, har vilje til å være langsiktig og er også villig til å ta risiko» sier Geir på spørsmål om egenskaper. Vi kan føye til at der andre vraker en hel furustokk fordi den har en gankvist, snur han litt på den og ser at hele baksida er brukbar. Skulle det være noen skjær i sjøen er han heller ikke den som bruker energien sin på og deppe, men snur seg rundt og finner en ny løsning.

Når dette skrives høres suset fra snøkanonene fra topp til bunn i Uvdal Skisenter. Den siste tiden har Geir vært høyt og lavt i skisenteret der han ble medeier denne sommeren.

Vi spør oss om hvor all denne energien kommer fra og håper den kan smitte over på mange. Slik skapes levende bygder.

Akevittklubben Fjellvitt gratulerer Geir Erik Prestegården med årets ærespris!

Æresprisen er den 8. i rekken og deles ut under Fjellmatfestivalen på Torsetlia, Dagalifjell, og vi ønsker alle velkomne til prisutdelingen

  

Akevittklubben Fjellvitt v/Styret