Kontaktinformasjon
 

Du kan Fjellvitt: 

President: Anne-Grethe Nørstebø, tlf. 48117822

Skriver: Vilhelm Håvardsrud, tlf 97069810