Fjellvitt deler ut ærespris
 
Fjellvitt ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

Bakgrunnen for prisen er disponering av Royalty av Fjellvitt akevitten.

Prisen er på inntil 25 % av fjor årets royalty, begrenset oppad til 25.000,- kroner. Det skal også deles ut en diplom / plate i rammen, hvor det inngraveres Fjellvitt logo og begrunnelse, prisen, årstall og navn.

Prisen er ment å være en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for dalen vår. Prisen kan tildeles en person eller en bedrift. Hovedpoenget er å markere en innsats som strekker seg ut over det vanlige.

Forslag til kandidater må være mottatt av styret innen 1. oktober. Forslag med begrunnelse sendes til styret ved President Anne-Grethe Nørstebø: e-post: agn@numedal-installasjon.no

Offentliggjøring av prisen gjøres 1. november.

Se statuttene for royalty av Fjellvitt akevitten