Akevitt er kultur!
Den 20.september 2005 ble lokallaget Fjellvitt stiftet. Fjellvitt er frittstående forening, hvis mål er å arbeide for å ivareta vår særnorske kulturarv, akevittene og deres tilhørighet til norsk potetsprit, videreforedling og lagring på eikefat, - en tradisjon som oppsto på 1800-tallet.

I formålsparagrafen står det; «Fjellvitt ser det som en stor oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterligere befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.»