Styret
24. august 2006
 

Styret i Fjellvitt består av: 

- President: Inger Marie Sønsterud Glesne

- Visepresident: Knut Morten Bjørnsrud

- Skattemester: Anne Grethe Nørstebø

- Skriver: Anne Berit Nicolaysen og Gunhild L. Vikan

- Skåleansvarlig: Bent Roger Hegg

- Smaker og seremonimester: Vilhelm Håvardsrud