Årsmøte i Fjellvitt
 
 
 

Årsmøtet i akevittklubben avholdes
lørdag 16.februar 2008 kl.19.00 på Trollstua
     OBS: Merk at datoen er endret ut fra tidligere informasjon.

 

 

Sakliste:

Godkjenning av innkalling
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Årsmelding
Regnskap
Valg
-president
-skattemester
-skriver

Vår seremonimester Vilhelm og skålemester Bent Roger vil presentere hver sin akevitt med humoristiske innslag. 

Akevittklubben inviterer så årsmøterepresentantene til irsk aften med velkomstdrink,3 retters gourmet meny og levende musikk.Ordinær pris kr. 475,-
Medlemmer av akevittklubben betaler kr.350,- 

Påmelding til vårt sekretariat på telefon 32 74 30 17 eller e-post: post@uvdalsrosa.no innen 7.februar.

VELKOMMEN

Styret