Styret
15. mars 2010
 

Styret i Fjellvitt består av: 

- President: Knut Morten Bjørnsrud

- Visepresident: Lars Egedahl

- Skattemester: Ingebjørg Vøllo

- Skriver: Anne Berit Nicolaysen

- Skåleansvarlig: Bjørg Eriksen
 
- Smaker: Inga Guterud

- Seremonimester: Reino Skjøtskift