Bilder fra årsmøtet i Fjellvitt
 
Det nye styret betår av:

- President: Ole Enertvedt

- Visepresident: Knut Morten Bjørnsrud

- Skattemester: Torill Rennehvammen

- Skriver: Anne Berit Nicolaysen

- Skåleansvarlig: Bent Roger Hegg

- Smaker og seremonimester: Vilhelm Håvardsrud
 
Vi takker Inger Marie Sønsterud Glesne (President), Anne Grethe Nørstebø (Skattemester) og Gunhild L. Vikan (Skriver) for samarbeidet og innsatsen i de to første årene Fjellvitt har eksistert.


Bilder fra årsmøtet