Årsmøte i Fjellvitt
  

Årsmøtet i akevittklubben avholdes
lørdag 28.februar 2009 kl.19.30 på Uvdal Resort

Sakliste:

Godkjenning av innkalling
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Årsmelding
Regnskap
Valg
Informasjon om videre aktiviteter i klubben

Umiddelbart etter årsmøtet inviterer vi akevittvenner til samling rundt god mat og godt drikke. 

Påmelding sendes til skattemester Torill Rennehvammen post@fjellhandelen eller du kan ringe  eller sms'e til 93006237

VELKOMMEN