Årsmøtet i akevittklubben
 

avholdes

lørdag 13.februar 2010 kl.19.00 på Uvdal Resort

 

Sakliste:

Velkomst Akevitt – en for høyre fot, servert i en et flott lite glass. Etter årsmøtet blir det balanse....... meir akevitt

 

1.    Godkjenning av innkalling

2.    Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

3.    Årsmelding

4.    Regnskap

5.    Statutter – Røyalty Fjellvitt akevitt – utleveres på møtet

6.    Valg

Informasjon om videre aktiviteter i klubben

 

Umiddelbart etter årsmøtet inviterer vi akevittvenner til samling rundt god mat og godt drikke

Det blir servert buffet med godt tilbehør, øl/akevitt (evt.vin)

Pris pr. kuvert kr.450,-

 

Forfriskninger som den enkelte ønsker

utover kvelden, kan medbringes.

 

Det blir loddsalg med spennende premier,

allsang og masse fin dansemusikk.........

 

 

Påmelding til president Ole Enerstvedt - 404 91 577

Frist for påmelding 8. februar


VELKOMMEN

                                            Uvdal. 28.01.10 Styret