Meny
Venstre felt

Fjellvitt er blitt regionlaget for øvre-Buskerud
 
Fjellvitt har ca 80 betalende medlemmer og ønsker mange flere. Kontakt oss
 
 
 
Vi sponser: 
 

Informasjon 

Medlemskap
9. mars 2008

For medlemskap (HER for skjema). Skriv i meldingsfeltet at det gjelder Fjellvitt


For andre henvendelser kontakt Presidenten.
 
 
 

Vedtekter for Fjellvitt

lokallag i NAV

 Bygget på statutter for Norske Akevitters Venner
 
 

Artikkel 1. Lokallaget

Lagets navn er FJELLVITT Laget fremstår som en venneklubb tilknyttet og underordnet Norske Akevitters Venner (NAV), med intensjon om en lokal samling av medlemmer i NAV. Medlemskap er frivillig og personlig.

Artikkel 2. Formål

FJELLVITT skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling bl a lagring på eikefat. Denne utrolig gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. FJELLVITT ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

Artikkel 3. Medlemmene

Som medlemmer i FJELLVITT antages kun de som erklærer seg som sanne venner av den edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg klubbens vedtekter. Det fordres at medlemskap bare innvilges til personer over 20 år. Det anses som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode kultur omkring og kunnskap om de originale norske akevitter. Dette krever en sterk bevisstgjørelse og ekte stolthet over det norske unike nasjonalbrennevin.

Artikkel 4. Aktiviteter

FJELLVITT vil arrangere sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster skal samtidig ivareta norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig adferd og fornøden drikkekultur!

 

Artikkel 5. Styret

FJELLVITT ledes av et styre på 5-7 personer. Styret velges av medlemsmøte for 2 år. Styret konstituerer seg selv og fordeler oppgaver etter behov. Relevante titler kan være President, V. President, Skriver, Skattmester, Seremonimester, Skåleansvarlig, Smaker, Historiker, Prelat, Forvalter av matkultur osv.

Det avlegges kort årsrapport til regionen.

Artikkel 6. Endring av vedtektene

Vedtektene vedtas på stiftelsesmøtet. Lagets formål er uforanderlig og fast. Skulle det fremkomme ønske om endringer eller tillegg forøvrig, kan slike avgjørelser kun gjøres etter innstilling fra styret, og hvor der kreves flertall i to på hverandre følgende medlemsmøter.

Artikkel 8. Opphør

For det tilfelle at lokallaget skulle opphøre, vil tilsvarende regler som ved endring av vedtektene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i lagets formålsartikkels ånd!


Vedtatt  20.september 2005
 
H√łyre felt
Årsmøte i akevittklubben
lørdag 20.januar 2018 kl. 19.00 på Nore stasjon. Hold av kvelden og her kan du lese INNKALLINGEN


Akevittklubben Fjellvitt tildeler årets ærespris til Geir Erik Prestegården 

Akevittklubben Fjellvitt, region av Norske Akevitters Venner, tildeler sin ærespris i 2017 til Geir Erik Prestegården. Æresprisen er på 20.000,- kroner og er en annerkjennelse for hans innsats for lokalsamfunnet og dalen vår. 
Les mer

 

Hei alle Fjellvittmedlemmer!! Påmelding til Fjellmatfestivalen 17.november 2017

Kl 18.30 Utdeling årets ærespris i peisestua
Kl. 19.00 Lansering av "fjellets øl" 
Kl 19.30 Fjellets Gourmet i spisesalen
Kl 21.30 Musikk  

Kr 635,- pr pers. inkl 2 Fjellvitt/enheter.
Buss settes opp t/r Norefjord (dersom mange nok melder seg). 200,- pr pers.

Påmelding innen 10. november til presidenten 48117822
Påmelding bekreftes ved innbetaling til bankkonto nummer 23512306330. Husk navn på innbetaling!!

Velkommen!
Styret


 

Fjellvitt deler ut ærespris

Prisen er ment å være en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for dalen vår. Prisen kan tildeles en person eller en bedrift. Hovedpoenget er å markere en innsats som strekker seg ut over det vanlige. Frist for kandidater er 01.oktober 2017

Les mer
 

Tur med Fjellvitt
Akevitt-tur lørdag 17. til søndag 18. juni 2017. Fjellvitt reiser i år over fjellet til Rjukan og Tinn. INVITASJON


Årsmøte i akevittklubben
lørdag 21.januar 2017 kl. 19.00 på Risan. Hold av kvelden og her kan du lese INNKALLINGEN